HEMMAX uljani fasakril

HEMMAX uljani fasakril

Osobine i namena: Hemmax fasadni uljani premaz je izrađen je na bazi visokokvalitetnog akrilnog veziva, postojanih pigmenata, punila, organskih rastvarača i odgovarajućih aditiva. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju betonskih, malternih, gipsanih spoljih i unutrašnjih površina.

Način rada: Nanosi se četkom, pištoljem ili valjkom u dva sloja. Površina za nanošenje mora biti čista, odprašena i suva.

Razređivanje: Za razređivanje i pranje pribora koristi se uljani razređivač.

Detalji proizvoda

  • Radna temperatura:Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

  • Potrošnja: 3-4m2 u dva sloja

  • Rok upotrebe i skladištenje:2 godine u originalnoj ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštecenoj ambalaži.


  • CENA:

    390,00 RSD